(1-3)-β-D-глукан

 • Тест за габа (1-3)-β-D-глукан (хромоген метод)

  Тест за габа (1-3)-β-D-глукан (хромоген метод)

  Скрининг тест за инвазивна габична инфекција

  Објекти за откривање Инвазивни габи
  Методологија Хромоген метод
  Тип на примерок Серум, течност BAL
  Спецификации 30/36/50/110 тестови/комплет
  Код на производот BG110-001, BG050-001, BG050-002, BG030-001, BG030-002
 • Комплет за откривање габи (1-3)-β-D-глукан (CLIA)

  Комплет за откривање габи (1-3)-β-D-глукан (CLIA)

  Скрининг тест за инвазивна габична инфекција што одговара на FACIS

  Објекти за откривање Инвазивни габи
  Методологија Хемилуминисценција имуноанализа
  Тип на примерок Серум, течност BAL
  Спецификации 12 тестови/комплет
  Код на производот BG012-CLIA