Обиколка на фабриката

за нас

Зграда на компанијата

Фабричка врата

Суровина подрум

Рецепција

Рецепција

фабрика

Заеднички простор

фабрика

Соба за состаноци

1 Инструмент за истражување и развој

Истражување и развој на инструменти

2 Производство на инструменти

Производство на инструменти

3 Управување со квалитет

Управување со квалитет

4 Изложбен салон

Изложбена сала

5 Лабораторија за истражување и развој на реагенси

Лабораторија за истражување и развој на реагенси

6 Лабораторија за истражување и развој на реагенси

Лабораторија за истражување и развој на реагенси

7 Производство на реагенс

Производство на реагенс

8 Производство на реагенс

Производство на реагенс

9 Производство на реагенс

Производство на реагенс