Инструменти

 • Целосно автоматско хемилуминисценција имуноанализа (FACIS-I)

  Целосно автоматско хемилуминисценција имуноанализа (FACIS-I)

  Целосно автоматизиран отворен систем за сите комплети CLIA на Genobio!

  Тип на производ Целосно автоматизиран хемилуминисцентен анализатор
  Применлив реагенс Сите комплети за хемилуминисценција имуноанализа (CLIA) на Genobio
  Време на откривање 40 мин
  Големина 500mm×500mm×560mm
  Тежина 47 кг
 • Целосно автоматски читач на кинетичка цевка (IGL-200)

  Целосно автоматски читач на кинетичка цевка (IGL-200)

  Целосно автоматизиран анализатор за тест на глукан од габи и тест за бактериски ендотоксин!

  Тип на производ Целосно автоматизиран анализатор
  Применлив реагенс Комплет за откривање габа (1-3)-β-D-глукан (хромоген метод)
  Комплет за откривање бактериски ендотоксин (хромоген метод)
  Време на откривање 1-2 ч
  Број на канали 30
 • Анализатор за имунохроматографија

  Анализатор за имунохроматографија

  LFA Analyzer - добијте квантитативни резултати од картичките за брз тест!

  Тип на производ Целосно автоматизиран LFA анализатор
  Применлив реагенс Реагенси за анализа на латерален проток развиени од Genobio
  - Антиген на аспергилус
  - Криптококен антиген
  - неутрализирачки антитела САРС-КоВ-2
  -…
  Број на модел GIC-H1W
 • Читач на кинетичка цевка (MB-80X)

  Читач на кинетичка цевка (MB-80X)

  Полуавтоматски анализатор за реагенси со хромогени методи

  Тип на производ Хромоген метод анализатор
  Применлив реагенс Комплет за откривање габа (1-3)-β-D-глукан (хромоген метод)
  Комплет за откривање бактериски ендотоксин (хромоген метод)
  Време на откривање 1-2 ч
  Број на канали 128
 • Читач на кинетичка цевка (MB-80A)

  Читач на кинетичка цевка (MB-80A)

  Полуавтоматски анализатор за реагенси со хромогени методи

  Тип на производ Хромоген метод анализатор
  Применлив реагенс Комплет за откривање габа (1-3)-β-D-глукан (хромоген метод)
  Комплет за откривање бактериски ендотоксин (хромоген метод)
  Време на откривање 1-2 ч
  Број на канали 128
 • Читач на кинетичка цевка (MB-80M)

  Читач на кинетичка цевка (MB-80M)

  Полуавтоматски анализатор за реагенси со хромогени методи

  Тип на производ Хромоген метод анализатор
  Применлив реагенс Комплет за откривање габи (1-3)-β-D-глукан (хромоген метод) Кит за откривање бактериски ендотоксин (хромоген метод)
  Време на откривање 1-2 ч
  Број на канали 32
 • Флуоресцентен имуноанализатор за сув тип

  Флуоресцентен имуноанализатор за сув тип

  Квантитативни резултати за флуоресцентна имунохроматографија тестови

  Тип на производ Целосно автоматизиран флуоресцентен имунохроматографија анализатор
  Применлив реагенс флуоресцентни имунохроматографија реагенси развиени од Genobio
  Број на модел FIC-H1W
 • Целосно автоматски читач на кинетичка цевка (IGL-800)

  Целосно автоматски читач на кинетичка цевка (IGL-800)

  Целосно автоматизиран анализатор за BG Test и BE Test – Поголема пропусност!

  Тип на производ Целосно автоматизиран анализатор
  Применлив реагенс Комплет за откривање габа (1-3)-β-D-глукан (хромоген метод)
  Комплет за откривање бактериски ендотоксин (хромоген метод)
  Време на откривање 1-2 ч
  Број на канали 128