Антиген на аспергилус

 • Aspergillus Galactomannan ELISA Detection Kit

  Aspergillus Galactomannan ELISA Detection Kit

  Прецизна процедура за EIA тест за ГМ тест за откривање на инвазивна аспергилоза

  Објекти за откривање Aspergillus spp.
  Методологија Ензимско поврзана имуносорбентна анализа (ELISA)
  Тип на примерок Серум, течност BAL
  Спецификации 96 тестови/комплет
  Код на производот FGM096-001
 • Комплет за детекција на аспергилус галактоманан (CLIA)

  Комплет за детекција на аспергилус галактоманан (CLIA)

  Aspergillus GM тест (квантитативно) совпаѓање со FACIS

  Објекти за откривање Aspergillus spp.
  Методологија Хемилуминисценција имуноанализа
  Тип на примерок Серум, течност BAL
  Спецификации 12 тестови/комплет
  Код на производот FAGM012-CLIA
 • Aspergillus Galactomannan Detection K-Set (Aspergillus Galactomannan Detection K-Set)

  Aspergillus Galactomannan Detection K-Set (Aspergillus Galactomannan Detection K-Set)

  Рапид Aspergillus GM тест во рок од 10 мин

  Објекти за откривање Aspergillus spp.
  Методологија Анализа на латерален тек
  Тип на примерок Серум, течност BAL
  Спецификации 25 тестови/комплет, 50 тестови/комплет
  Код на производот FGM025-001, FGM050-001