ELISA

 • Aspergillus Galactomannan ELISA Detection Kit

  Aspergillus Galactomannan ELISA Detection Kit

  Прецизна процедура за EIA тест за ГМ тест за откривање на инвазивна аспергилоза

  Објекти за откривање Aspergillus spp.
  Методологија Ензимско поврзана имуносорбентна анализа (ELISA)
  Тип на примерок Серум, течност BAL
  Спецификации 96 тестови/комплет
  Код на производот FGM096-001
 • Комплет за откривање на ELISA за криптококна капсуларна полисахарид

  Комплет за откривање на ELISA за криптококна капсуларна полисахарид

  Прецизна процедура за ОВЖС на тест Cryptococcus

  Објекти за откривање Cryptococcus spp.
  Методологија Ензимско поврзана имуносорбентна анализа (ELISA)
  Тип на примерок Серум, цереброспинална течност
  Спецификации 96 тестови/комплет
  Код на производот FCrAg096-001